1
2
<
>
  • +
  • +

cursussen+
evenementen
laatste nieuws

vrijdag31jul202013:08

Contactgegevens

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afd. Lottum

Dagelijks bestuur

Huub Tonino,        Voorzitter, secretaris en Evenementenleider

Jac Kallen,            Penningmeester

Peter Kerstjens      Bestuurslid

Voorzitter/Secretaris

Huub Tonino

077-4631446

Evenementen@ehbolottum.nl

Penningmeester

Jac Kallen
Tel. 06-25326176

penningmeester@ehbolottum.nl

Evenementencoördinator

Huub Tonino
Tel. 077-4631446

evenementen@ehbolottum.nl

Tot vier weken voor het evenement kan hulpverlening aangevraagd worden. Daarna kunnen wij niet garanderen dat wij mensen bijeen kunnen krijgen voor de hulpverlening.

Bestuurslid

Peter Kerstjens

Tel.  0650839952

Webmaster

Huub Tonino

evenementen@ehbolottum.nl

0774631446

Kaderinstructeur

Ger van Lipzig

Ereleden

 Peter Huijs

 Frans Derikx

Postadres:

EHBO Lottum

Hoofdstraat 30

5973 NG Lottum

077-4631446

PRIVACY

EHBO Lottum hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens.

In dit stuk geven wij informatie hoe wij omgaan met Uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan doen om Uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met Uw persoonsgegevens.

EHBO Lottum houd zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit betekend dat wij: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

                                  waarvoor ze zijn verstrekt.

                               - Verwerking van Uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens

                                  die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

                               - U vragen om Uw toestemming, als wij Uw gegevens opvragen,

                                  voor de verwerking van Uw gegevens

                               - Zoveel mogelijke technische en organisatorische maatregelen in acht houden,

                                  zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

                               - Uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen,

                                  tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden

                                  die EHBO Lottum voor ogen heeft.

                               - Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens.

                                  Hierbij wijzen wij U daarop, en verklaren deze rechten te respecteren.

 

Als EHBO Lottum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Heeft U vragen of opmerkingen, verwijzen wij U naar onze contactgegevens op deze website.  

NOG ENKELE PUNTEN

Aanmelding of opzeggen van lidmaatschap dienen te gebeuren voor de start van het nieuwe seizoen (voor 20 augustus van het nieuwe seizoen)  bij penningmeester Jac. Kallen

  • Voor overige vragen kunt U terecht bij het  secretariaat Huub Tonino. 
  • Deze is tevens  aanspreekpunt voor het Oranje Kruis in Den Haag, Kamer van Koophandel, Gemeente Horst aan de Maas, Nederlandse Reanimatieraad, en afd. publiciteit.
  • Voor aanvragen en coördinatie hulpverlening voor evenementen kunt U tot vier weken voor de  datum terecht bij evenementenleiding Huub Tonino.

Voor een aantal mensen is een cursus best kostbaar. Er zijn echter zorgverzekeraars die een cursus EHBO/Reanimatie deels vergoeden. Het is de moeite waard om eens bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden. Het secratariaat is altijd druk in de weer met de planning voor het nieuwe seizoen. Om U als lid van de vereniging snel van dienst te kunnen zijn vragen wij het volgende:

  • vragen of opmerkingen over facturen,contributie,betalingen enz kunt U richten aan de penningmeester Dhr. Jac Kallen. Betaling contributie van  € 30  kan op IBANnummer NL57RABO 0130101346 tnv EHBO vereniging Lottum o.v.v. je naam en diplomanummer
  • Vragen of opmerkingen over diploma,verlening,duplicaten, opzeggingen enz kunt u richten aan de voorzitter Huub Tonino of penningmeester Dhr. Jac Kallen
logo-ehbo-lottum-large

KvK Venlo 40164603      Rabobank 130101346 tnv EHBO vereniging Lottum      © MediaMeneren m/v